5 gode råd til foreningsregnskabet

0

Foreningsregnskabet er en vigtig del af en forening, hvis den skal køre godt rundt, men er du i tvivl om, hvordan denne opgave fuldføres, finder du her 5 gode råd til regnskab til foreningen.

1. Giv opgaven til en, der ved, hvordan det skal gøres

Det med at lave regnskab er ikke altid helt ligetil, og hvis man bliver sat til sådan en opgave og egentlig ikke ved, hvordan det skal gøres, kan man derfor være lidt på bar bund. For at gøre det lettere for alle involverede parter, skal opgaven derfor gives til én, der har styr på det. Har foreningen en kasserer er det selvfølgelig selvsagt, at vedkommende kommer til at stå for regnskabet.

2. Oversigt over indtægter

I regnskabet skal indgå en udførlig oversigt over alle indtægter, og hvor meget hver post har indbragt til foreningen. Indtægterne kan blandt andet inkludere medlemskontingenter, eventuelle tilskud fra kommunen samt diverse fonde og overskud fra arrangementer, der er blevet afholdt i løbet af perioden, regnskabet dækker over.

3. Oversigt over udgifter

Når indtægterne er blevet identificeret og lagt sammen, kommer man til udgifterne. Dem skal der på samme måde laves en oversigt over, så man kan se, hvad de enkelte poster har kostet for foreningen.

Udgifterne kan eksempelvis dække over omkostninger ved diverse arrangementer samt stævner og turneringer (hvis der er tale om en sportsklub) og eventuelle lønninger til trænere, instruktører og andet personale. Har trænere og instruktører deltaget i nogle kurser på foreningens regning, skal det selvfølgelig også med under udgifter. Derudover skal man også have udgifter fra eventuel husleje samt udgifter til el, vand, varme og vedligeholdelse med.

4. Lav arbejdet løbende

Kasseren har allerede rigtig meget arbejde i at lave en oversigt over samtlige indtægter og udgifter og alt det andet, der er nødvendigt at have med i regnskabet. Derfor gør bestyrelsen i samarbejde med kasseren kun sig selv en tjeneste ved at lave arbejdet løbende.

Det vil sige, at der skal holdes styr på økonomien løbende ved blandt andet at registrere indtægter og udgifter og sørge for at gemme kvitteringer, så de er nemme at finde frem, når de skal bruges. Så er det nemlig meget lettere for kassereren at sætte sig ned og lave oversigten over foreningens økonomi.

5. Gør det så kortfattet som muligt

For foreningens egen skyld bør man sørge for at lave regnskabet så kortfattet og let at overskue som overhovedet muligt. Det skal altså være let at tyde for selv dem, der ikke har den store viden om regnskab, men alligevel skal kigge på det.

Når regnskabet er færdigt, skal det desuden fremlægges for bestyrelsen, og her er det også vigtigt, at det er let at overskue og ikke tager meget mere end 7-10 minutter at forklare. På den måde kan de fleste nemlig følge med, hvilket de også skal have mulighed for. Foreningsregnskabet skal nemlig være tilgængeligt for alle medlemmer, der har lyst til at se det, og i dette tilfælde er det nemmest for alle, at det er let at forstå.

Leave A Reply